Espais de Gent Gran del Districte de l'Eixample

Inscripcions a cursos


Hivern 2022-2023


Inscripcions temporalment desactivades. Per a més informació www.gentgraneixample.cat.