Espais de Gent Gran del Districte de l'Eixample

Inscripcions a cursos


Tardor 2022


Inscripcions temporalment desactivades. Per a més informació www.gentgraneixample.cat.